Klimaatverandering: de impact op burger, bedrijfsleven en beleid

De verregaande gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar. Klimaatverandering heeft in geheel Europa invloed op het neerslagpatroon. Regenval wordt alsmaar heviger en overlast door regenwater komt dan ook steeds vaker voor. Tegelijkertijd nemen stedelijke gebieden in omvang toe en worden ze steeds dichter bebouwd. Terwijl bebouwde gebieden naar verhouding weinig doorlaatbare oppervlakken hebben, wat ze gevoeliger maakt voor overstroming. Dat heeft gevolgen voor burgers, het bedrijfsleven én het beleid.

De meest voor de hand liggende gevolgen van wateroverlast zijn onbegaanbare straten en stroomuitval. In het ergste geval komt het openbaar vervoer hierdoor stil te liggen en moeten bedrijven hun deuren tijdelijk sluiten. De economische schade als gevolg van wateroverlast is dus niet te onderschatten: naast schade aan gebouwen, voertuigen, meubilair en infrastructuur stijgt de laatste jaren ook winstderving tot recordhoogte.

Daarnaast zijn er verdergaande gevolgen, bijvoorbeeld voor het milieu. Zo kan water dat wegstroomt naar lokale beken, rivieren en meren, leiden tot erosie. Bovendien vormt afstromend water een gevaar voor gezondheid en milieu. Bijvoorbeeld wanneer regenwater wegstroomt in het rioleringssysteem en dit overstroomt, of als water straatverontreiniging meevoert, bijvoorbeeld olie die zich op bestrate oppervlakten bevindt.
Tijd dus om maatregelen te nemen. Er bestaan veel nieuwe en innovatieve benaderingen voor regenwaterbeheer, zowel niet-structurele als structurele. Denk aan groendaken, doorlatende bestrating, infiltratiesleuven, bioretentievoorzieningen, retentievijvers en duurzame buffer- en infiltratiekratten.

Geïnteresseerd in meer informatie over dit onderwerp of wilt u een expert spreken op het gebied van regenwatermanagement, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

LVTPR
Michael Ros / Mari Carmen Rivera Campos
wavin@lvtpr.com
030 – 65 65 070

– advertorial –

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *