Ministerie Financien verlaagt isolatienorm voor 6% btw


Na-isolatie voorkomt opwarming kruipruimte
.

Het Ministerie van Financiën heeft de isolatiewaarde waarbij 6% btw mag worden berekend, verlaagd naar Rc=1,3 m²K/W. Daarmee is het eerdere besluit waarbij de isolatiewaarde per 1 april is verhoogd van Rc=2,5 naar Rc=3,5 weer ongedaan gemaakt, kennelijk onder druk van de markt. Op 31 mei twitterde Spaar het Klimaat (@spaarhetklimaat) nog: “Bij na-isolatie alleen 6% btw voor arbeid en materialen als Bouwbesluit (RC 3.5) wordt gehaald:” op 6 juni gevolgd door de Tweet: “Ministerie van Financiën draait: opvatting over 6% btw voor lagere isolatiewaarden lijkt te wijzigen onder druk van markt.”

Onduidelijk is nog waarom en waarmee het ministerie onder druk is gezet en wie daarbij betrokken waren. Onbekend is ook waarom het ministerie gezwicht is voor deze druk. Er zijn goede argumenten nodig om een besluit dat na interdepartementaal overleg tot stand is gekomen, in te trekken en te vervangen door een besluit dat niet past in de geest en letter van de regeling. Wij vinden het onwaardig voor isolatiebedrijven om in deze tijd te lobbyen voor een lagere isolatiewaarde en distantiëren ons nadrukkelijk van deze ongepaste lobby.

TonzonNaar aanleiding van de eerdere beslissing heeft TONZON aan verwerkers en opdrachtgevers bekend moeten maken dat bij het gebruik van het Thermoskussen met één luchtkamer het hoge btw-tarief moet worden berekend. Dit product telt bij de bepaling van het Energielabel mee voor Rc=2,7 m²K/W en daarmee is niet voldaan aan de nieuwe norm van Rc=3,5. Nu de verhoging ongedaan is gemaakt en de norm is verlaagd naar Rc=1,3 voldoet dit product weer wel aan de 6%=btw regeling.

Terwijl collega bedrijven steeds lagere isolatiewaardes nastreven, heeft TONZON het assortiment juist naar boven uitgebreid. Naast de standaardversies Rc=2,7 en 3,8 kunnen nu ook de volgende Rc-waarden worden geleverd: 5,25 en 6,35 en 7,45. Op dit moment wordt onderzocht wat in de praktijk de meerwaarde is van deze hogere waarden. De Rc=3,8 die de Commissie Gelijkwaardigheid voor het Thermoskussen met drie luchtkamers heeft vastgesteld, geldt als een zeer veilige waarde. De werkelijke waarde is (veel) hoger. Zojuist is in het vakblad Intech K&S een artikel verschenen waarbij dit Thermoskussen is toegepast onder een betonvloer met ingefreesde vloerverwarming (PDF artikel>>). De kop van het artikel luidt: “Na-isolatie voorkomt opwarming kruipruimte”. Uit de meetresultaten blijkt dat de titel de lading dekt. Ook blijkt er al een spectaculaire energiebesparing te zijn bereikt. Het is dus de vraag of dit effect nog te verbeteren is. TONZON hoopt de resultaten van te kunnen presenteren tijdens de Energiebeurs die op 9 – 10 en 11 oktober wordt gehouden in Den Bosch. Met deze link kunt u zich registreren voor gratis toegang: http://aa5.nl/sn_5h

www.tonzon.nl

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *