Voedselproductie leidt tot honger

Oxfam-Novib

Oxfam Novib: “Roep voedselbedrijven op verantwoordelijkheid te nemen”

Het lijkt tegenstrijdig, zou het ook moeten zijn, maar helaas levert de voedingsmiddelenindustrie een flinke bijdrage aan de klimaatverandering, en daarmee aan mislukte oogsten en dus honger. De feiten ‘Behind the Brands’ liegen er niet om.

Door Nanny Schutte

Even een opfriscursus over ons voedselproductiesysteem: voedsel wordt verbouwd. Chips en kant en klare pizza’s mogen dan uit de fabriek komen, de (basis)ingrediënten komen nog altijd van het land; tarwe, maïs, rijst, soja, suiker, enzovoorts. Voor een zo efficiënt mogelijke productie worden grote stukken land ingericht als landbouwgrond. Met andere woorden, vochtregulerende bossen worden gekapt (motorzaag!) of platgebrand om plaats te maken voor monotone velden die behalve water ook kunstmest vragen. En met de afname van de biodiversiteit neemt het risico op plagen toe, dus worden er flinke hoeveelheden bestrijdingsmiddelen aangevoerd. Grote landbouwvoertuigen zijn nodig om het land te bewerken en om te oogsten, waarna het product de hele wereld overgevlogen wordt voor verwerking en consumptie. Het hele proces veroorzaakt enorme hoeveelheden CO2, vooral vanwege het neerhalen van de bomen. De oplettende cursist merkt op dat zowel de koolstof- als de waterkringloop ernstig verstoord wordt – met alle gevolgen van dien…

Mislukte oogsten
De razendsnelle klimaatverandering die gepaard gaat met de CO2-uitstoot zorgt voor weersextremen zoals orkanen en overstromingen of juist verdroging door het uitblijven van regen. Dit resulteert in toenemende mate in mislukte oogsten wereldwijd. Voedselbedrijven hebben hier ook onder te lijden; Unilever rapporteert verliezen van 415 miljoen dollar per jaar! Echter de grootste slachtoffers zijn de kleine boeren die niet meer in eigen behoeften kunnen voorzien. Het aantal mensen met honger stijgt dramatisch. Ons voedselsysteem moet op de schop!

Oxfam-GROW

Behind the Brands
Ongeveer een kwart van alle broeikasgasuitstoot wereldwijd wordt veroorzaakt door de manier waarop wereldwijd ons voedsel geproduceerd wordt. In de campagne “Behind the Brands” daagt Oxfam Novib middels een scorekaart de tien grootste voedselbedrijven uit om in hun productieketen de (gevolgen van) klimaatverandering te beperken. “Deze voedselbedrijven hebben samen een omzet van meer dan een miljard dollar per dag en veel macht en invloed op de mondiale voedselketens. Zij moeten dit gebruiken om andere bedrijven (zoals toeleveranciers) en regeringen aan te zetten om in actie te komen tegen klimaatverandering,” aldus Tom van der Lee, directeur campagnes.

Jij kunt het verschil maken!
De “Behind the Brands”-scorekaart vergelijkt en beoordeelt beleid en beloftes van de bedrijven, waarmee jij hen kunt oproepen verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs de grootste voedingsmiddelenbedrijven houden rekening met wat jij denkt, omdat jij koopt wat zij verkopen! Ruim 400 duizend mensen hebben de petitie het afgelopen jaar getekend, en met resultaat: de bedrijven klimmen langzaam omhoog op de scorekaart. Nestlé, Unilever en Coca-Cola bijvoorbeeld hebben daadwerkelijk verbeteringen doorgevoerd. We zijn er echter nog lang niet, met name de achterblijvers, Kellogg en General Mills, blijven in gebreke. Jouw steun blijft dus nodig: www.behindthebrands.org/nl.

GROW
“Behind the Brands” is onderdeel van GROW. Deze internationale campagne focust op de vijf belangrijkste thema’s die van invloed zijn op het wereldwijde voedselsysteem; landjepik, klimaatverandering, biobrandstof, eerlijke voedselprijzen en kleinschalige landbouw.
www.oxfamnovib.nl/GROW.html

Lees ook:
Stop klimaatverandering

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *