Gezond Leven Verzekering voor bewuste mensen!

Zorgverzekering vergoedt preventie en complementaire zorg

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, EkoPlaza en zorgverzekeraar Avéro Achmea hebben de handen ineen geslagen voor een collectieve zorgverzekering voor mensen die bewust gezond leven. De Betere Wereld sprak met André Rog, partner bij Flexis Benefits, initiatiefnemer en aanjager van dit innovatieve product.

– Door Nanny Schutte –

Hoe is de Gezond Leven Verzekering tot stand gekomen?

Een bewuste leefstijl en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan voor ons en onze klanten en relaties hoog op de agenda. Als Flexis Groep adviseren wij bedrijven over arbeidsvoorwaarden zoals zorgverzekeringen, waarbij duidelijk werd dat er eigenlijk geen enkele zorgverzekeraar was die in de behoeften van bewust gezonde mensen voorziet, terwijl verschillende onderzoeken (onder andere van EkoPlaza) hebben aangetoond dat deze groep mensen beduidend minder zorgkosten maakt. Wij hebben daarop verschillende partijen bij elkaar gebracht om een passende zorgverzekering te ontwikkelen.

zorg verzekering

André Rog, partner bij Flexis Benefits

Waarin onderscheidt de Gezond Leven Verzekering zich van anderen?
De aanvullende polis biedt een ruime vergoeding van complementaire zorg en preventief voedingsad- vies. Zo kan jaarlijkse een soort ‘wildcard’ worden ingezet voor zaken die in eerste instantie niet, of slechts gedeeltelijk, vergoed worden. Te denken valt aan een extra vergoeding voor een eerste consult bij bijvoorbeeld een homeopaat. Voor zo’n eerste consult geldt vaak een hoger tarief dan de eventuele vervolgconsulten die in praktijk bijna niet voorkomen, omdat één of twee consulten in complementaire zorg vaak voldoende is. Daarnaast wordt ook preventieve zorg verzekerd, bijvoorbeeld een bezoek aan een voedingsdeskundige, die zonder verwijzing van de huisarts een voedingsadvies kan geven. Tevens ontvangen mensen bij het afsluiten van de verzekering een boodschappentegoed voor EkoPlaza en een jaar gratis lidmaatschap van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland.

De niet-reguliere zorg heeft het moeilijk, zeker sinds het verbod op gezondheidsclaims op natuur- lijke en homeopathische geneesmiddelen. Hoe kan de Gezond Leven Verzekering dan toch bestaan?
Een groeiende groep mensen komt zelf tot de ontdekking dat gezonde voeding, complementaire zorg en natuurlijke geneesmiddelen een positieve invloed op de gezondheid hebben. Deze groep wordt niet of slechts gedeeltelijk gekend in het huidige aanbod zorgverzekeringen. De Gezond Leven Verzekering biedt voor deze groep eindelijk een alternatief! Daarnaast kan de zorgverzekeraar na ongeveer drie jaar goed meten of en zo ja wat de besparing in zorgkosten is van consumenten met een gezonde leefstijl.

Hebben jullie nagedacht over een coöperatieve verzekeringsvorm?

Wanneer de deelnemers aan deze verzekering inder- daad lagere zorgkosten laten zien, is het de bedoeling de verzekerden na verloop van tijd te ‘belonen’ in de vorm van een lagere premie of het bieden van extra faciliteiten binnen de zorgverzekering. Overigens kent de verzekering nu al een uitstekende prijsprestatie-ver- houding! Zo bekeken, heeft deze verzekering dus eigenlijk al een beetje een coöperatievorm.

Het afsluiten van de
 Gezond Leven Verzekering kan vanaf medio november.
Voor meer informatie kijk op www.gezondlevenverzekering.nl of bel met
Flexis Benefits, tel. 020 6260628


Lees ook:
Bio-logisch leven… (Winactie!)

 

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *