Weinig actie onder kledingbedrijven!

actie-kleding-industrie-geenactie-arbeid

Actieplan brancheorganisaties zorgt voor weinig actie onder kledingbedrijven

Het jaarlijks congres ‘Groen is de Rode Draad’ van de brancheorganisaties Modint, InRetail en VGT staat vandaag in het teken van het ‘Plan van Aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector’. Met dit actieplan willen de brancheorganisaties samen met hun leden structurele verbeteringen realiseren in de kledingsector. FNV, CNV, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit initiatief toe, maar constateren dat er van de grote ambities nog weinig is waargemaakt. De brancheverenigingen worden daarom opgeroepen om al hun leden tot actie aan te sporen.

Terwijl er in de Zuid-Indiase textielindustrie duizenden meisjes als ‘moderne slaven’ werken en enkele tientallen Nederlandse bedrijven door hen gemaakte textiel of garen voor hun kleding gebruiken, neemt slechts één bedrijf deel aan de werkgroep die als doel heeft het beëindigen van gebonden arbeid in de Zuid-Indiase textielindustrie. Zo’n honderd bedrijven steunen het Plan van Aanpak en zo’n veertig bedrijven nemen deel aan één van de werkgroepen rond een thema. Dit is weinig gezien het feit dat de brancheorganisaties meer dan duizend leden in de sector vertegenwoordigen.

Urgentie ontbreekt
De organisaties maken zich grote zorgen over het gebrek aan voortgang en draagvlak om structurele verbeteringen te realiseren. “Na de Rana Plaza ramp in de kledingindustrie in Bangladesh in april vorig jaar waren de slechte arbeidsomstandigheden wereldnieuws. Iedereen was overtuigd dat een koerswijziging noodzakelijk was. Maar achttien maanden na Rana Plaza lijkt het gevoel van urgentie bij bedrijven naar de achtergrond te zijn verdwenen”, zegt Nazrul Islam Khan, voorzitter van de vakbondskoepel IndustriALL Bangladesh Council.

Minister Ploumen onderstreepte de urgentie van een snelle aanpak van de problemen in de sector en de levensgevaarlijke omstandigheden waaronder kledingarbeiders dagelijks werken en drong er bij de brancheorganisaties op aan ervoor te zorgen dat ‘arbeiders op de werkvloer het verschil gaan merken’. Deze vertaalslag moet vorm krijgen in de tien werkgroepen die zijn opgericht in het kader van het Plan van Aanpak. Op dit moment is er echter nog maar een gering aantal bedrijven dat actief meedoet in de werkgroepen.

Meer transparantie noodzakelijk
In een aangenomen motie (april 2012) werd de overheid gevraagd om afspraken te maken met de kledingbranche over volledige ketentransparantie en het beëindigen van kinderarbeid en uitbuiting. Onlangs heeft de Tweede Kamer opnieuw gevraagd om volledige ketentransparantie en wil dat 100% van de kledingbedrijven zich actief en zichtbaar inzetten voor verbeterprojecten. De minister steunt dit verzoek, maar gaf aan dat het tijdspad nog te onduidelijk is. FNV, CNV, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO sluiten zich hierbij aan. Het is essentieel dat de branche snel concrete doelen stelt en daadwerkelijke vooruitgang laat zien.

Volgens de organisaties is vrijblijvendheid niet langer een optie. Van de betrokken bedrijven mogen de brancheverenigingen op zijn minst verwachten dat zij hun productieketen in kaart brengen, verbeteringen doorvoeren en daarover openbaar rapporteren. De organisaties sporen aan tot het maken van bindende afspraken over concrete doelen en toetsbare resultaten. Daarbij is het belangrijk dat (lokale) organisaties gelijkwaardig worden betrokken, dat transparantie de norm is en dat klachten van slachtoffers serieus en onpartijdig worden behandeld.

Over de organisatie

  • Fnv Mondiaal ondersteunt sinds 1996 textielvakbonden in verschillende Aziatische landen waaronder Bangladesh en India.
  • CNV Internationaal steunt in zestien ontwikkelingslanden vakbonden, die onder meer in de kledingsector actief zijn.
  • De Landelijke India Werkgroep (LIW) is een mensenrechtenorganisatie die zich middels maatschappelijke en politieke meningsvorming en beinvloeding, onderzoek, voorlichting, publiciteit en publiekscampagnes inzet voor verbetering van de levens van (kans)armen in Zuid-Azie.
  • Schone Kleren Campagne (SKC) zet zich al vijfentwintig jaar in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. SKC is actief in zeventien Europese landen en is onderdeel van een internationaal netwerk waarbinnen 250 organisaties samenwerken:
  • Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, ecologisch als economisch. Sinds 1973 onderzoekt SOMO multinationale ondernemingen en de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu wereldwijd.

actie-kleding-industrie-geenactie-arbeid

 

 

 

Lees ook: Gezond Leven Verzekering voor bewuste mensen!

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *