Hoe betrouwbaar is biologisch?

biologisch

Skal Biocontrole in de Groene Stoel

Jezelf weer verbinden met wat je eet, waar het vandaan komt en wie het maakt, is één ding. Voedselzekerheid een ander. Voor DeBetereWereld ging ik in gesprek met Mariken de Bruijn, communicatiemedewerker van Skal Biocontrole, en vroeg haar naar de organisatie en de zekerheden van biologisch.

Wat zijn voor de consument de voordelen van ‘biologisch’ volgens u?biologisch En wat zijn de voordelen voor het milieu?
Biologische landbouw staat voor de gezondheid van bodem, plant, dier en mens en is een productiemethode met respect voor ecologische systemen. Het gebruik van het keurmerk en de term ‘biologisch’ zijn wettelijk beschermd. Deze mogen alleen staan op producten waarbij de gehele keten van landbouw, tussenhandel en verwerking onder controle staat van een onafhankelijke organisatie. In Nederland is dat Skal Biocontrole. Voor de duidelijkheid, de controle begint bij de boer en eindigt bij de achterdeur van het verkooppunt.
De wetgeving voor biologische productie neemt expliciet de voorkeur van bepaalde consumenten voor een natuurlijk product mee. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat het product ook daadwerkelijk is wat het claimt te zijn.

Hoe kijkt Skal naar de relevante afweging ‘lokaal product versus biologisch van verder weg’ die een consument in de winkel vaak moet maken?
Om die afweging zorgvuldig te kunnen maken, is veel kennis nodig van het productieproces van een product. Minder vervoerskilometers zijn natuurlijk beter voor het milieu. Tegelijkertijd kan het zijn dat het lokale product langer in een koeling heeft gelegen. Een biologisch keurmerk ontzorgt consumenten, omdat ze, door naar het keurmerk te kijken, weten dat het product aan de bio-wetgeving voldoet en dat daar controle op is. De keuze voor wel/niet bio óf bio van dichtbij of van ver weg, blijft aan de consument. Daar geven wij als toezichthouder geen adviezen over.

biologisch

Volgens sommige experts stimuleert een keurmerk op ‘niet-duurzame’ producten veel meer duurzaam consumentengedrag, dan het huidige woud aan keurmerken. Wat vindt u hiervan?
Een negatieve aankoopprikkel, zou volgens experts een aanvulling kunnen zijn op de positieve aankoopprikkel van bijvoorbeeld het biologische keurmerk om te komen tot duurzamer consumentengedrag. Consumenten zijn zich niet bewust van de negatieve gevolgen van niet-duurzaam consumeren. Veel mensen vinden duurzaamheid een goed idee, maar als ze in de winkel staan kiezen ze vanuit hun portefeuille. Deze bewustwording staat los van de waarde van het biologisch keurmerk. De biologische wetgeving is gericht op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten. Dat blijft zijn waarde houden, ook als er een keurmerk zou komen voor “niet-duurzaam”.

Lees ook ons artikel over de vernieuwde Questionmark-app

Skal Biocontrole houdt toezicht op de sterk groeiende biologische sector. Hoe houdt Skal als organisatie zèlf deze sterke groei bij?
De bijna 4000 biologische bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, worden allemaal tenminste één keer per jaar geïnspecteerd. De groeiende biologische sector betekent voor Skal dan ook hogere inspectieaantallen. In 2015 zijn meer dan 5.100 inspecties uitgevoerd, 5% meer dan in 2014. De omzet van biologische producten neemt nog steeds toe, zowel in Nederland als wereldwijd. Maar ook de complexiteit in de biologische handelsstromen neemt toe. Biologisch voedsel gaat op papier en fysiek de hele wereld over.
Door toenemende biologische productie en handelsdynamiek zijn ketens steeds complexer. Internationaal ketenonderzoek en toezicht op de import maakt dan ook eens een steeds belang-rijker deel uit van ons werk. De groeiende biologische sector betekent voor Skal ook investeren in de eigen mensen: dat doen we door intensieve training en opleiding van de (nieuwe) medewerkers. En we hebben natuurlijk regelmatig vacatures!

biologisch

Het Europees biologisch keurmerk toont dat een product bio is

Wat kunt u onze lezers nog meegeven?
Het woord “biologisch” is wettelijk voorbehouden aan gecertificeerd biologische producten. Ook als op een product het woord bio, eko, eco of organic staat, moet het voldoen aan de eisen voor biologisch. Biologische producten zijn te herkennen aan het ‘groene blaadje’: het Europese bio-logische keurmerk dat verplicht op alle verpakte biologische voeding uit Europa staat. Het ‘groene blaadje’ – dat ook in zwart/ wit afgedrukt mag worden – betekent dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie, en dat het bedrijf onder onafhankelijke controle staat.

Met dank aan: www.skal.nl

Meer interviews lezen?
> Isabel Boerman van De Hippe Vegetariër
> Schoon met Sonett, puur natuur

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *