Record uitzet jonge paling in 2014

dupan-paling

'Perspectief voor een duurzame visserij' en Stichting DUPAN

Dit jaar werden in heel Nederland bijna 8,5 miljoen jonge palinkjes uitgezet in de natuur: even veel als in de vier jaren daarvoor tezamen. Het merendeel werd uitgezet in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’. Daarnaast waren er diverse uitzet-projecten van marktpartijen en beroepsvissers.

Een groot deel van de uitgezette hoeveelheid werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Dat project werd medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds® van Stichting DUPAN.

Waarom deze uitzet?
Paling is een vis die in de oceaan wordt geboren. Via de golfstroom komen ze als kleine glasaaltjes naar de Europese kusten. De kusten zijn echter zo goed beschermd, dat de jonkies ons land nauwelijks in kan. Door de uitzetprojecten helpen we deze palingen ons land toch binnen. Door goed visserijbeheer wordt uiteindelijk een groot aantal palingen volwassen en geslachtsrijp. Daarna kunnen ze weer terug naar zee om in de Sargasso Zee, 6.500 kilometer verderop, voor nageslacht te zorgen.

Over de Stichting DUPAN
Stichting DUPAN is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). Zij onderneemt activiteiten die bijdragen aan een duurzaam herstel van de stand in de Nederlandse binnenwateren. Daarnaast werkt zij aan duurzame oplossingen voor vangst en kweek van paling, een milieuverantwoord en diervriendelijk verwerkingsproces en stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek. Daarmee streeft de Stichting DUPAN naar een duurzame instandhouding van de Nederlandse palingcultuur.

paling-dupan

Uitzetten van jonge paling – Ep Visser

Lees ook:
> Bewuste VisWeek 2014
Op weg naar een duurzame palingsector

 

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *