Duurzaamheid in de koffiebranche

Duurzaamheid is een breed begrip. In het kort staat het voor het niet uitputten van de aarde. Het houdt in dat producten die duurzaam zijn, streven naar een balans tussen, mens, milieu en economie. Bij duurzame koffie is dat dus net zo. Hier komen namelijk ook mens, milieu en economie samen. Voor duurzame koffie geldt dat tijdens het gehele productieproces (van plantages tot de gemalen koffie in onze schappen) rekening gehouden wordt met de omstandigheden van de koffieboeren, de arbeiders, de omgeving en het milieu. Om te zorgen dat duurzame koffie aan deze eisen voldoet zijn er diverse certificeringen in het leven geroepen.

Een certificering is niet alleen goed voor de boeren. Het helpt de consument bij het maken van duurzame keuzes. De certificering van koffie geeft de consument de garantie dat de koffiebonen op een eerlijke en duurzame manier zijn geproduceerd.

 Certificering van duurzame koffie neemt toe

De laatste jaren is er een flinke toename in producten met een keurmerk. Ook bij koffie neemt de certificering toe. Deze trend zal zich de komende jaren verder voortzetten. Om een dergelijk keurmerk te mogen dragen moeten koffieboeren aan verschillende eisen voldoen. De boeren hebben met de eisen een leidraad om duurzamere landbouwtechnieken toe te passen en zorgen er daardoor voor dat er een betere milieu en een betere leefomgeving wordt gecreëerd.

De leefomgeving van de boeren wordt ook verbeterd door de certificering. Bij een certificering van koffie worden vaak ook specifieke eisen gesteld om de kinderen van arbeiders en boeren te beschermen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om naar te gaan. Op lange termijn worden gezinnen geholpen  en verbetert hierdoor de leefomgeving.

Peeze ontwikkelt een composteerbare verpakking

Peeze ontwikkelde een innovatieve composteerbare verpakking. De composteerbare verpakking en is een primeur in de verpakkingswereld en een unicum in de koffiewereld. Veel van de dagelijkse verpakkingen die gebruikt worden, komen terecht bij het restafval en worden vervolgens verbrand. Dit is niet bepaald milieuvriendelijk. De nieuwe verpakking van Peeze is zo ontwikkeld dat deze composteerbaar is en dus na gebruik bij het g”-afval kan. Door de zak te composteren worden alle grondstoffen aan de natuur teruggegeven. De impact op het milieu is hierdoor vele malen kleiner en daarom past de verpakking in het gedachtengoed van de circulaire economie.

Starbucks mikt op groene winkels

In 2025 wil Starbucks wereldwijd tienduizend duurzame vestigingen hebben. Ze willen met het openen van duurzamere winkels een nieuwe standaard zetten voor ‘groene retail’. Het beheer en de bouw van nieuwe en te renoveren panden moet duurzaam zijn. Daarbij nodigt Starbucks andere retailers uit om mee te doen aan dit initiatief. In 2019 beginnen ze met het ontwikkelen van een programma om alle winkels te testen aan de hand van nieuw opgestelde criteria.

De groene Starbucks-winkels worden voorzien van zon- en windenergie. De materialen worden allemaal aangeleverd uit duurzame bronnen. En door nieuwe technologieën toe te passen moet het energieverbruik met een kwart naar beneden gaan en het waterverbruik met dertig procent. Ook wil de keten meer hergebruiken en overgebleven voedsel aan lokale voedselbanken doneren.

Energiezuinige koffiesystemen

Door nieuwe technologische ontwikkelen is het terugdringen van het energieverbruik van koffiemachines eenvoudiger geworden. Door intelligente systemen en sensoren wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt. Zo vindt er bijvoorbeeld innovatie plaats op de manier waarop het water wordt verwarmd. Dit gebeurt steeds vaker via inductie.

John Eichhorn van Eden Springs zegt: “Koffiemachines werken tegenwoordig met energielabels net als andere huishoudelijke apparaten. Daarnaast werken apparaten steeds meer met LED-verlichting. Apparaten kunnen ook in een spaarstand. De stroomkosten van koffiemachines zit hem voornamelijk in de boiler. Gelukkig kan de boiler in een standby-stand. Zodra je op een knop drukt, schiet de koffiemachine uit zijn standby-stand.”

Tegenwoordig worden koffiemachines zo ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt dat ze hun economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het verduurzamen van koffiemachines is een actueel vraagstuk. Daarom werken steeds meer koffiemachine-fabrikanten toe naar demontabele koffiemachines. Zodat het in de toekomst mogelijk is om de onderdelen onafhankelijk van elkaar te vervangen of te recyclen.

Geschreven door: Marthijn van Oostveen, content marketeer bij Offerte.nl.

Lees meer:

Change the world: start with coffee

Een koffiemomentje zonder koffie

Eerlijke koffie is lekkere koffie

 

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *