Landal Greenparks in de Groene Stoel

Landal Greenpark

“We kijken continu waar het groener kan”

In deze rubriek laten wij een organisatie aan de hand van een positief interview met een directielid/manager, vertellen welke stappen zij zetten op gebied van duurzaamheid.

Landal GreenParks is nauw verbonden met haar directe omgeving.
De organisatie maakt zich sterk voor de natuur, de Thomasheerkens-landalgreenparksgast en de samenleving.“Dat doen we door duurzaam en betrokken te ondernemen”, stelt algemeen directeur Thomas Heerkens (foto). Wat betekent dat in de praktijk?

Al vier jaar op rij staat Landal GreenParks in de top 5 van meest klantvriendelijke bedrijf in Nederland. Dat zit ‘m volgens Thomas Heerkens niet alleen in de goede service, maar in de totale gastbeleving. “Een belangrijk onderdeel daarvan is onze aan- dacht voor de omgeving, en de mensen waarmee en waarvoor wij werken. Het betrekken van deze elementen binnen onze missie en bedrijfsvoering is essentieel voor het bieden van optimaal gast- plezier. Bovendien maken we vakanties mogelijk voor iedereen, ook voor gasten met een beper- king. En kinderen krijgen bij ons alle kans om te sporten, te spelen en onbezorgd vakantie te vieren.”

De énige manier van werken
Achter de schermen werkt Landal GreenParks hard aan een duurzaam beleid. Onder andere door het verbruik van water, gas en elektra te minimaliseren en afvalrecycling te stimuleren. Ook zet de organi- satie zich in door samenwerking op regionaal niveau: “Door respectvol om te gaan met de om- geving, tonen wij respect voor iedereen die daarin leeft en recreëert” zegt Heerkens. “Hiermee gaan we dóór tot we onze negatieve impact op het milieu hebben gereduceerd tot nul. We richten onze bedrijfsvoering zo in dat ook in de toekomst een optimale gastbeleving in de natuur en de regio centraal blijft staan in onze missie. Duurzaam en betrokken ondernemen is niet iets wat we erbij doen, maar de enige manier van werken met en bij Landal GreenParks.”

Groen gecertificeerd
Het ‘groene’ beleid van Landal GreenParks wordt onder andere bekrachtigd met het behalen
van een Green Key-certificaat. Green Key is het internationale en onafhankelijke keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijds- branche. Certificering betekent dat duurzaam- heid geïntegreerd is in de hele organisatie. Een aantal parken van Landal GreenParks heeft al een certificaat en voor 2016 is het doel dat alle parken gecertificeerd zijn. De normen van Green Key richten zich onder andere op het spaarzame ver- bruik van grondstoffen op de parken. Ook het afvalmanagement, groenonderhoud en vervoer op en naar de parken en kantoren moeten aan strenge eisen voldoen. www.landal.nl/greenkey

Langdurige kwaliteit
“Veel dingen gaan niet vanzelf, daar moet je als vakantie-aanbieder voor zorgen”, stelt Heerkens. “Een energiezuinig verwarmd zwembad bijvoor- beeld. Of een kruidentuin, waarvan de opbrengst wordt gebruikt in de restaurants. Het positieve aan een groot bedrijf is dat we de kringloop kunnen sluiten.” Daarom kijkt Landal GreenParks continu welke bedrijfsonderdelen (verder) vergroend kunnen worden. Bijvoorbeeld bij het werkverkeer op de parken: sinds 2012 wordt elk afgeschreven voertuig vervangen voor een elektrisch alternatief. Heerkens: “We zetten in op langdurige kwaliteit, waardoor gasten op een andere manier naar hun omgeving gaan kijken. En ik hoop dat ze die manier van kijken meenemen naar huis.”

Beleving én behoud van natuur
Natuurbeleving en -behoud gaan hand in hand door de nauwe samenwerking met partners als Natuurmonumenten en Vogelbescherming. Op
en om de parken wordt veel ondernomen om de veelzijdigheid van de natuur volop te ervaren. Bijvoorbeeld met het Insectenhotel en de Vlinder- tuin, die naast hun mooie en educatieve waarde ook de biodiversiteit op het park bevorderen. Samen met Natuurmonumenten organiseert Landal GreenParks de Wilde Buitendagen, speciaal voor kinderen die de natuur willen ontdekken. Ook kunnen gasten samen met een boswachter van Natuurmonumenten er op uit om wild te spotten. Tot slot hebben veel parken dierenweides en duurzaam aangelegde buitenspeeltuinen die ook voor kinderen met een beperking toegankelijk zijn.

Schermafbeelding-2014-09-02-om-12.03

Verantwoord eten en drinken
Ook als het gaat om eten en drinken is het voor de organisatatie vanzelfsprekend om biologische producten aan te bieden, liefst uit de regio. Wat levert dat op in de restaurants en ParkShops? “Dat is heel divers: van lokale gerechten, het Livar- varken en zo duurzaam mogelijk gevangen vis tot en met koffie met Max Havelaar-keurmerk en oesterzwammen die groeien op ons eigen koffie- dik! We gebruiken duurzaam geproduceerde frituurolie, waarbij ongeveer 60% weer wordt verwerkt tot een mengbrandstof voor bio-kerosine voor onder meer KLM. Ook bieden we een glutenvrije menukaart voor gasten met een gluten- allergie. Hier bovenop biedt elk park andere streek- producten aan in de ParkShops. Denk bijvoorbeeld aan kaas en wijn uit de regio.”

Regionale samenwerking
De parken werken graag samen met ondernemers in de omgeving. Door gebruik te maken van regio- nale elementen krijgt elk park een eigen identiteit. “Dat maakt elke vakantie een unieke ervaring”, zegt Heerkens. “Op de receptie komen gasten alles te weten over bijzondere activiteiten in de regio, zoals het bezoeken van kaasboerderijen, zelfpluk-fruittuinen, Hollandse wijngaarden of dierentuinen. Ook sponsoren we evenementen in de omgeving en achter de schermen kiezen we waar mogelijk voor lokale onderhoudspartijen.

Ondernemers profiteren van de aandacht die wij schenken aan de regio. Omgekeerd speelt Landal GreenParks een stimulerende rol bij duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.”

Vakantie voor iedereenLandal Greenpark
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vindt Landal GreenParks belangrijk. Een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is dan ook de samenwerking met goede doelen. Right To Play, IVN, NVVS, Visio, LongFonds, Comfortzorg, Nationaal Fonds Kinderhulp, en het al genoemde Natuurmonumenten en de Vogelbescherming zijn vaste partners van Landal GreenParks. Daarnaast worden er per park sociale activiteiten op maat georganiseerd en werken de parken samen met zorgbedrijven en zorginstellingen. Heerkens: “Samen maken we vakantie mogelijk voor ieder- een. Bijvoorbeeld met verschillende aangepaste bungalows en allerlei speciale voorzieningen.”

Waardevolle feedback
“De feedback die Landal GreenParks van gasten ontvangt, is zeer waardevol”, benadrukt Heerkens. “Doorgaans is deze positief. Gasten positio
neren ons als een duurzame vakantieparkketen. Een kritische noot is het scheiden van afval en plastic. Veel Nederlanders doen dit thuis al en wij faciliteren hierin nog onvoldoende. Deze feedback nemen we heel serieus en we zijn druk bezig een passende oplossing te bewerkstelligen, samen
met een afvalverwerkingspartner. Wij blijven ons continu afvragen of het nóg beter kan; een scherpe visie met praktische resultaten, waarbij we ons niet alleen richten op het verminderen van onze milieu- impact, maar ook op het toevoegen van beleving voor al onze gasten en stakeholders.” www.landal.nl/betrokkenondernemen

De Groene Stoel- Landal Greenparks

 

 

 

 

 

Lees ook:
Raedthuys Groep in De Groene Stoel
De reinigende kracht van de natuur

Plaats een reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *